Eldridge Rice ElementaryCalifornia Distinguished School Award

Skip to main content
Mobile Menu
About Us » Principal's Message - Vietnamese

Principal's Message - Vietnamese

Tôi tự hào được làm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Eldridge Rice! Tôi thật ấn tượng với sự cống hiến của tất cả những người làm việc với học sinh của trường mỗi ngày. Trường ta có hơn 100 năm giảng dạy có chất lượng và chúng ta luôn khuyến khích các Tên Lửa của trường PHÓNG tới tầm cao tuyệt vời.

Năm học này sẽ là một năm học đem tới các cơ hội rất tuyệt! Trường ta tự hào áp dụng thi hàng Quy Định Hướng Tới Tương Lai tại Trường Rice. Quy định này sẽ đảm bảo để học sinh của trường có được kiến thức nhằm nắm vững và lên kế hoạch cùng với cách tiếp cận công nghệ một-trên-một. Chúng tôi biết quy định này sẽ giúp đảm bảo cho học sinh của trường được chuẩn bị cho tương lai và hướng tới chương trình dẫn nhập khoa học máy tính  trong năm nay. 

Trường cam kết và cống hiến để đảm bảo cho học sinh nhận được giảng dạy chất lượng hàng đầu, xây dựng nên các thủ lĩnh mạnh mẽ của thế kỷ 21 và đảm bảo để toàn thể học sinh hiểu rõ được việc sẵn sàng cho vào đại học. Học sinh trường ta được cung cấp đa cơ hội để vượt lên thông qua chương trình “Leader in Me" của trường và đưa ra các lựa chọn thông minh thông qua các phương pháp PBIS. Các giáo viên đã được đào tạo về Leader in Me, PBIS, Giảng Dạy Đa Dạng, Cộng Đồng Học Hỏi Chuyên Môn, luôn VỮNG VÀNG thông qua mạng lưới KHÔNG LÝ DO NÀO không vào đại học, được đào tạo về Công Nghệ và Chương Trình Lên Kế Hoạch Nhà Trường hàng năm. Trường ta rất phấn khởi áp dụng một thay đổi tích cực trong chương trình PBIS trên toàn trường và liên kết cộng đồng nhà trường vào văn hóa nhận thức rõ việc vào đại học của trường. Nếu quý vị ghé qua và thăm trường để nhìn thấy các điều tuyệt vời mà trường đang làm chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón quý vị! Năm học này sẽ đem tới những điều tuyệt vời và chúng tôi rất phấn khởi được làm một phần của việc đó! KHÔNG LÝ DO NÀO!

Trân trọng,

Christina Hirales
Hiệu trưởng